Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Offertes dienen schriftelijk te worden aanvaard door de huurder. De huurder verklaart zich aldus akkoord met de algemene voorwaarden. Daarna wordt de bestelling schriftelijk bevestigd door Feest & FunFactory.
 2. Geldigheidsduur van de offerte = 7 dagen, en is afhankelijk van beschikbaarheid.
 3. Facturen dienen volledig te worden betaald ten laatste bij levering of plaatsing van het materieel.
 4. Annulering:
  1. Kan enkel schriftelijk of via mail
  1. Vanaf ondertekening en aanvaarding van de offerte: 25% van totaal bedrag
  1. Vanaf 30 dagen voor leverdatum: 50% van totaal bedrag
  1. 1 week voor leverdatum: 75% van totaal bedrag
 5. Annulering bij aanhoudend slecht weer:
  1. Kosteloos tot 48 uur voor levering
  1. Daarna: 50% van totaal bedrag
 6. Aansprakelijkheid
  1. Tijdens de volledige verhuurperiode (afhaling/levering tot ophaling) is de huurder verantwoordelijk voor het materiaal.
  1. Kosten voor herstelling, reiniging of vervanging door beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zijn altijd ten laste van de huurder. Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn, wordt de nieuwwaarde van het materiaal teruggevorderd van de huurder.
  1. Feest & FunFactory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen door storm, of schade veroorzaakt door de huurder of derden.
  1. De huurder is aansprakelijk voor letsels en/of schade opgelopen tijdens de verhuurperiode.
  1. De huurder kan bij zijn verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten voor de dekking van elk ongeval gedurende de volledige verhuurperiode.
 7. Voorzorgsmaatregelen bij slecht weer
  1. Bij noodweer neemt de huurder alle voorzorgen om schade aan het materiaal te voorkomen.
  1. De huurder neemt telefonisch contact op met de verhuurder.
  1. In geval van hevige wind, storm,… tent afbreken
  1. Bij regenweer blijft een springkasteel in opgeblazen toestand staan.  Uitgezonderd bij rukwinden of onweer mag het springkasteel tijdelijk worden afgelaten. Plooi de muren en de torens naar binnen en vouw het springkasteel dubbel zodat er niet te veel water in kan lopen.
  1. Na het onweer zo vlug mogelijk weer opblazen, zodat het kan drogen.
 8. Levering
  1. Gratis binnen een straal van 10 km (referentiepunt: Kerkomsesteenweg 108, 3370 Boutersem
  1. Buiten straal: € 0.25 per km
  1. Bij niet- of laattijdige levering, buiten de wil van Feest & FunFactory, kan de huurder geen schadevergoeding eisen.
  1. Bij levering telt de huurder het materiaal na. Bij ophaling worden eventuele schade of tekorten aan de huurder doorberekend.
  1. Materiaal kan ook worden afgehaald op referentiepunt.
 9. Door- of onderverhuren van het materiaal is niet toegestaan. Het materiaal blijft altijd eigendom van Feest & FunFactory.
 10. De huurder erkent het materiaal in goede staat ontvangen te hebben en het gebruik ervan te kennen.

Belangrijk bij het huren van feestmateriaal

 1. De huurder zorgt voor de correcte aanduiding voor het opstellen van de tenten.
 2. Hittebronnen onder of in de tenten te plaatsen is ten strengste verboden (bv. Barbecue op gas, kolen of gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven, …). Behalve de hittebronnen die door de verhuurder zelf worden aanbevolen en geleverd.
 3. De tenten mogen niet worden gebruikt als stalling voor dieren.
 4. Voor de afhaling dient de huurder de tenten leeg te maken tegen het afgesproken uur.
 5. Het is ten strengste verboden stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, schroeven enz. aan te brengen of gaten te boren in het gehuurd materiaal. Bij beschadiging, bevuiling zal de huurder de kosten dragen voor herstelling of reiniging.
 6. Het verhuurd linnen wordt door de verhuurder gewassen.  De huurder zorgt er voor dat het linnen vrij gemaakt is van kruimels en dergelijke.

Belangrijk bij het huren van een springkasteel

 1. De huurder voorziet stroom met aarding van 16 A en 220 V.
 2. Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Zulk verlengsnoer kan altijd door de verhuurder ter beschikking gesteld worden.
 3. De huurder voorziet doorgang naar de plaats waar het kasteel wordt opgesteld die voldoende breed is (1 à 2 meter), rondom het springkasteel een ruimte van 1 m en achter het springkasteel een ruimte van 2 meter (voor de motor).
 4. Het springkasteel mag niet op een puntige ondergrond geïnstalleerd worden, maar best op een vlakke, zachte ondergrond (gras)
 5. Bij het zelf afhalen en terug brengen van een springkasteel moet dit proper (gepoetst) teruggebracht worden. De huurder dient zich aan de afgesproken tijdstippen te houden.  Indien niet, kan extra dag huur aangerekend worden.
 6. De blower van het springkasteel mag nooit worden afgedekt en niet in zand worden gezet. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (ter voorkoming van verbranding van de motor)
 7. Na opstelling mag het springkasteel niet worden verplaatst.
 8. Schoenen, brillen, puntige voorwerpen zijn verboden bij het gebruik van het springkasteel.
 9. Verboden op de muren te klimmen of te hangen, te springen op het opstapgedeelte.
 10. Verboden gebruik van eten, drinken, schmink, snoep, stiften, balpennen,… in het springkasteel.
 11. Permanent toezicht door een volwassene is met aandrang aanbevolen.

Belangrijk bij het huren van Lasergame

 1. De huurder checkt de staat van alle geweren en toebehoren samen met de verhuurder bij de start van de verhuur.
 2. De huurder checkt de staat van alle geweren en toebehoren samen met de verhuurder bij de einde van de verhuur.
 3. Wanneer er een geweer is dat niet meer werkt of schade heeft, wordt er een betaalt de huurder het aankoopbedrag van het geweer.
%d bloggers liken dit: